Най-добрите ERP платформи

Коя е най-подходяща за Вашия бизнес?

Сравнение

Odoo Community с/у
Odoo Enterprise

Софтуерът за управление на бизнеса Odoo се предлага в 2 основни версии: Odoo Community (с отворен код) и Odoo Enterprise (лицензиран). Odoo Community е ядрото, върху което е изграден Odoo Enterprise – и можете да преминавате между отделните версии по всяко време.
Сравнение

Odoo Enterprise с/у
Oracle NetSuite

За целите на това сравнение избрахме облачно базираната онлайн версия на Odoo ERP – персонализирано решение, специално създадено за нуждите на малките и средни предприятия и интегрираното приложение за средни и големи предприятия, съставено от четири отделни продукта на NetSuite (ERP, CRM, Commerce и PSA).
Сравнение

Odoo Enterprise с/у
MS Dynamics NAV

За целите на това сравнение избрахме облачно базираната онлайн версия на Odoo ERP – персонализирано решение, специално създадено за нуждите на малките и средни предприятия и Microsoft Dynamics NAV (Navision) като част от фамилията ERP системи на Microsoft.

Свържете се с нас

Нашите опитни професионалисти ще помогнат на Вашия бизнес да се развива и разраства