Сравнете MRP платформите

Odoo Enterprise с/у MS Dynamics AX R3

Сравнение на характеристики

Odoo ERP (известно още като TinyERP) е създаденo през 2005 г. в Белгия. С над 82 напълно интегрирани бизнес приложения и хиляди модули, софтуерът с отворен код покрива почти всеки сектор независимо от големината на компанията, което го превръща в значим играч на пазара. Приложението има над 20 000 изтегляния на ден, което го прави най-инсталираният пакет от приложения и пряк конкурент на компании като Microsoft, NetSuite, Shopify и PrestaShop. Днес Odoo предоставя пълен набор от инструменти за управление на бизнеса и се предлага в три различни варианта: Community, Enterprise и Online. Community-версията е напълно безплатна и може да бъде свободно изтеглена. Enterprise-версията предлага значително по-разширени функции, но се предлага срещу годишна такса. И накрая, Online-версията предлага същите функции като Enterprise, но се съхранява в облака и потребителите заплащат такса на месечна база. През 2022 г. Odoo S.A. премина към по-опростена ценова политика, която осигурява достъп до всяко приложение на Odoo срещу единична такса „на потребител“.

Microsoft Dynamics AX е най-богатият от гледна точка на функционалност от петте продукта в линията Microsoft Dynamics ERP. Dynamics AX първоначално пуснат като сътрудничество между IBM и датската компания Damgaard Data (като IBM Axatpa) през 1998 г., беше придобит от Microsoft през 2002 г. и ребрандиран под сегашното си име. AX е предназначен за средни и големи предприятия, опериращи в множество територии, държави и валути. Dynamics AX има особено силни страни в производството и разпространението. Обикновено се внедрява от компании с приходи над 50 милиона долара годишно, въпреки че са възможни и по-малки реализации. За това сравнение избрахме on-premise версията на AX 2012 R3.

Управление на складово стопанство

Odoo Enterprise

MS Dynamics AX

Складови наличности

Множество Складове (WMS)

Местоположения за съхранение

Управление на складово стопанство

Складови наличности

Множество Складове (WMS)

Местоположения за съхранение

Попълване на складови клетки

Odoo Enterprise

Складови наличности

MS Dynamics AX

Складови наличности

Управление на складово стопанство

Складови наличности

Множество Складове (WMS)

Местоположения за съхранение

Поддръжка на мобилни устройства

Odoo Enterprise

Складови наличности

MS Dynamics AX

Складови наличности

Управление на складово стопанство

Складови наличности

Множество Складове (WMS)

Местоположения за съхранение

Множество Компании

Odoo Enterprise

Складови наличности

MS Dynamics AX

Складови наличности

Управление на складово стопанство

Складови наличности

Множество Складове (WMS)

Местоположения за съхранение

Многовалутност

Odoo Enterprise

Складови наличности

MS Dynamics AX

Складови наличности

Управление на складово стопанство

Складови наличности

Множество Складове (WMS)

Местоположения за съхранение

Многоезичност

Odoo Enterprise

Складови наличности

MS Dynamics AX

Складови наличности

Управление на складово стопанство

Складови наличности

Множество Складове (WMS)

Местоположения за съхранение

Автоматичен ASN (Известие за предварителна доставка)

Odoo Enterprise

Складови наличности

MS Dynamics AX

Складови наличности

Управление на складово стопанство

Складови наличности

Множество Складове (WMS)

Местоположения за съхранение

Управление на опаковки / Картониране

Odoo Enterprise

Складови наличности

MS Dynamics AX

Складови наличности

Управление на складово стопанство

Складови наличности

Множество Складове (WMS)

Местоположения за съхранение

Интеграция с превозвача

Odoo Enterprise

Складови наличности

MS Dynamics AX

Складови наличности

Управление на складово стопанство

Складови наличности

Множество Складове (WMS)

Местоположения за съхранение

Управление запасите на получателя

Odoo Enterprise

Складови наличности

MS Dynamics AX

Складови наличности

Управление на складово стопанство

Складови наличности

Множество Складове (WMS)

Местоположения за съхранение

EDI (електронен обмен на данни)

Odoo Enterprise

Складови наличности

MS Dynamics AX

Складови наличности

Управление на складово стопанство

Складови наличности

Множество Складове (WMS)

Местоположения за съхранение

Продукти

Управление на складово стопанство

Складови наличности

Множество Складове (WMS)

Местоположения за съхранение

Нескладови наличности

Odoo Enterprise

Складови наличности

MS Dynamics AX

Складови наличности

Управление на складово стопанство

Складови наличности

Множество Складове (WMS)

Местоположения за съхранение

Множество Варианти

Odoo Enterprise

Складови наличности

MS Dynamics AX

Складови наличности

Управление на складово стопанство

Складови наличности

Множество Складове (WMS)

Местоположения за съхранение

Множество Мерни единици

Odoo Enterprise

Складови наличности

MS Dynamics AX

Складови наличности

Управление на складово стопанство

Складови наличности

Множество Складове (WMS)

Местоположения за съхранение

Класове Мерни единици - конвертиране

Odoo Enterprise

Складови наличности

MS Dynamics AX

Складови наличности

Управление на складово стопанство

Складови наличности

Множество Складове (WMS)

Местоположения за съхранение

Матрица Варианти

Odoo Enterprise

Складови наличности

MS Dynamics AX

Складови наличности

Управление на складово стопанство

Складови наличности

Множество Складове (WMS)

Местоположения за съхранение

Проследяване

Управление на складово стопанство

Складови наличности

Множество Складове (WMS)

Местоположения за съхранение

Партиди / Серийни номера

Odoo Enterprise

Складови наличности

MS Dynamics AX

Складови наличности

Управление на складово стопанство

Складови наличности

Множество Складове (WMS)

Местоположения за съхранение

Проследяемост напред/назад

Odoo Enterprise

Складови наличности

MS Dynamics AX

Складови наличности

Управление на складово стопанство

Складови наличности

Множество Складове (WMS)

Местоположения за съхранение

Пълна проследяемост 360°

Odoo Enterprise

Складови наличности

MS Dynamics AX

Складови наличности

Управление на складово стопанство

Складови наличности

Множество Складове (WMS)

Местоположения за съхранение

Срокове на годност

Odoo Enterprise

Складови наличности

MS Dynamics AX

Складови наличности

Управление на складово стопанство

Складови наличности

Множество Складове (WMS)

Местоположения за съхранение

Преброяване цикличност

Odoo Enterprise

Складови наличности

MS Dynamics AX

Складови наличности

Управление на складово стопанство

Складови наличности

Множество Складове (WMS)

Местоположения за съхранение

Отчетност

Управление на складово стопанство

Складови наличности

Множество Складове (WMS)

Местоположения за съхранение

Прогнози складови наличности

Odoo Enterprise

Складови наличности

MS Dynamics AX

Складови наличности

Управление на складово стопанство

Складови наличности

Множество Складове (WMS)

Местоположения за съхранение

Оценка материални запаси

Odoo Enterprise

Складови наличности

MS Dynamics AX

Складови наличности

Управление на складово стопанство

Складови наличности

Множество Складове (WMS)

Местоположения за съхранение

ABC Анализ

Odoo Enterprise

Складови наличности

MS Dynamics AX

Складови наличности

Управление на складово стопанство

Складови наличности

Множество Складове (WMS)

Местоположения за съхранение

Баркод поддръжка

Управление на складово стопанство

Складови наличности

Множество Складове (WMS)

Местоположения за съхранение

Поддръжка QR код

Odoo Enterprise

Складови наличности