Списък модули

Олекотена и ефективна платформа "всичко в едно"

Odoo ERP е софтуер за управление на бизнеса, който покрива почти всички негови аспекти, като същевременно остава на достъпна цена и лесен за усвояване и употреба. Това, което отличава Odoo от другите ERP доставчици, е неговата софтуерна архитектура разделена на модулен принцип. Докато другите ERP системи също се считат за модулни, те все пак изискват определен брой модули да бъдат интегрирани, за да може цялата система да функционира коректно.

Odoo обаче може да функционира перфектно, независимо дали работи само един негов модул или пълния пакет от приложения. Съществуват много модули, които покриват широк спектър от бизнес функции, като финанси и счетоводство, управление на взаимоотношенията с клиенти, управление на веригата за доставки, проекти и услуги, инвентаризация и производство, човешки ресурси, електронна търговия, уебсайт и т.н. Можете да подобрите сигурността на вашата система чрез указването на права на достъп, така че потребителите да влизат и работят само в зачислените им отдели. Нека да разгледаме различните модули, които платформата предлага, един по един:

Счетоводство

Финансовият мениджмънт е в сърцевината на всеки бизнес. Счетоводният модул на Odoo позволява обработката на документи, управлението на акаунти и генерирането на финансови отчети да се извършва с невероятна лекота. Няма ограничения при избора на валути за извършването на желаните транзакции, като същевременно системата предлага и някои основни финансови отчети като Баланс и ОПР.

Документи

Документите на Odoo позволяват управлението на файлове да се извършва онлайн от едно единствено място – без нужда от сканиране на договори, ръчен запис по сметки или продължителни процеси на одобрение. Всички документи са категоризирани в работното пространство, а присвояването на етикети гарантира невъзможността им за загубване.

Подпис

Този модул позволява подписването, одобряването и изпращането на документи онлайн. Потребителите могат да генерират заявки за подпис и напомняния до получателите и да следят прогреса при подписването на договорите. Вашите клиенти също могат да получат достъп и да преглеждат документите на произволно устройство, както и да ги подписват по електронен път само с няколко клика.

Табло

Приложението позволява на потребителите да създават собствен персонализиран изглед на данни, като персонализирането е в сила само за конкретния потребител и може да се види единствено в приложението „Табло за управление“.

Разходи

Когато приложението Разходи е инсталирано, потребителите се сдобиват с набор от предварително заредени категории разходи, така че могат незабавно да започнат да създавате записи за разходи в системата.

Електронни таблици

Odoo Spreadsheets автоматично включва вашите данни в диаграми и електронни таблици, поддържайки информацията актуална. Данните се сортират в отделни категории с възможност за персонализиране и се преобразуват в графични презентации за по-лесното им разбиране, а също така и за вземане на информирано решение.

Покупки

Модулът е абсолютно незаменим, когато става дума за доставчици и управлението на доставки. Приложението рационализира заявките, поръчките за покупка, комуникацията с доставчиците и проследява физическото получаване на стоки.

Складови наличности

Ефективното управление на наличностите е от решаващо значение за компаниите. Този модул включва функции за проследяване нивата на запасите, обработка на различни варианти на продуктите, физическото им регистриране със серийни и партидни номера, както и оптимизирането на складовите операции.

Производство

Производствените компании могат да се възползват от модула, който включва функции за планиране и създаване на производствени поръчки, поддържа спецификации за материали (BOM), управление на работните центрове и осигурява контрол на качеството.

ПЛМ

Управлението на жизнения цикъл на продукта (PLM) е приложение за контрол на версиите с цел подобряване на спецификациите за материали преди, по време и след производствения процес. С него можете да работите върху няколко различни версии на една и съща СпМ паралелно и да прилагате единствено разликите, за да управлявате по-ефективно множеството промени.

Качествен Контрол

Контролът на качеството е най-добрият начин за справяне с първопричините за скъпите дефекти и осигуряването на надеждност през целия жизнен цикъл на продукта. Поддържайте постоянно ниво на качество на продуктите чрез конфигурирането на повтарящи се проверки на качеството на произведените стоки. Ескалирайте сигналите, за да се справите с дефектите, като посочите основните причини и да предложите коригиращи се превантивни действия.

Поддръжка

Odoo предлага стандартна статистика, която включва изчисляването на средно време между повредите (MTBF), средно време за ремонт (MTTR) и очаквана следваща дата на повреда, която подпомага процеса на автоматизиране на метрологията и планирането на превантивна поддръжка, а производственият отдел може да задейства заявки за поддръжка директно от контролния панел на своя работен център.

Продажби

Едноименният модул на Odoo е предназначен да управлява процеса на продажба – от превръщането на потенциалните в реални клиенти до изпълнението на поръчките и доставките до крайния адрес. Помага и в процеса на анализиране на потенциалните възможности, както и конвертирането им в оферти и поръчки за продажба.

Фактуриране

Модулът улеснява изключително много процеса на фактуриране, чрез създаването на професионални фактури и персонализирато им според предпочитанията на организацията. Плащанията могат много бързо и лесно да бъдат свързвани към конкретния документ, за който се отнасят.

СРМ

Това е приложението, което отговаря за установяването и поддържането на взаимоотношения с клиенти. Модулът подпомага проследяването на потенциални клиенти, всички форми на взаимодействие с тях, а също така и управлението на каналите за продажби.

Отдаване под наем

Приложението на Odoo е най-лесния начин за проследяване всяка стъпка от процеса по отдаване под наем. Една платформа управлява услугите, насрочва вземанията и подписва документите. Клиентите могат да си избират от портфолиото с продукти и услуги, да резервират на избраните от тях дати и да заплатят директно през уебсайта на компанията.

Точка на продажба

Модул ПОС може да превърне всяко устройство в терминал за продажба, улеснявайки бизнеса на дребно при обработката на ежедневните транзакции.

Абонаменти

Потребителите могат да се концентрират върху услугите и взаимоотношенията, докато автоматизираните функции на Odoo обработват повтарящите се продажби и абонаменти. Бързо и ясно презентиране на договори, безупречни и автоматизирани фактури, проследяване на плащанията – всичко се извършва автоматично съгласно указаните настройки.

Проучвания

Odoo Surveys позволява да създавате коректни изследвания, да събирате и споделяте данни, да анализирате отговорите и да се възползвате от резултатите, за да укрепите стратегията и да подобрите ефективността на вашия бизнес. Една платформа за управление на всичко: автоматизиране на оценки, проучвания за удовлетвореност, маркетингови кампании, формуляри за обратна връзка и много други.

Събития

Платформа за управление на събития от типа „Всичко в едно“, способна да обработва събития от всякакъв вид или мащаб. Модулът покрива всички аспекти на работата на един координатор на събития от самата организация на събитието до продажбата на билети. Можете да добавите спонсори към вашите събития и да ги публикувайте според степента им на спонсориране.

Маркетинг Автоматизация

Маркетинговият модул е предназначен за подобряване на продажбите и автоматизиране на маркетинговите кампании, подпомагайки бизнеса в управлението му на потенциалните възможности. Тук влизат още имейл кампании, генериране на лийдове, повишаване ангажираността към клиентите и анализ на ефективността на търговския отдел.

Социален маркетинг

Присъствието в социалните медии повишава осведомеността, изгражда тесни връзки с вашите партньори, увеличава потенциалните клиенти и приходите. Също така може да осигури поддръжка и да помогне за публикуването на коментари, качването на новини и изпращането на прессъобщения.

Имейл маркетинг

Имейл маркетингът помага на потребителите да създават професионални имейли за секунди и ги изпращат до съответната аудитория навреме. Можете да създавате успешни имейл кампании, които резонират с вашите потенциални клиенти и без необходимостта от допълнителни ИТ познания. Получете пълен контрол върху съдържанието и оформлението на вашия имейл благодарение на интуитивен и лесен за използване софтуер.

SMS маркетинг

Odoo поддържа и СМС-кампании и изпращането на кратки текстови съобщения вместо вас, което означава че вашата кампания незабавно може да бъде разпространена по целия свят! Кредитите могат да бъдат закупени директно от приложението, започвайки от 0,01 €/SMS.

Проекти

Мениджърите на проекти могат ефективно да проследяват задачите, да проследяват сроковете и да си сътрудничат с членове на екипа, разчитайки на този модул. Промените по проекта се случват в реално време и дават подробен преглед върху рентабилността, етапите, ресурсите и задачите. С помощта на елегантния интерфейс лесно могат да се укажат кои елементи от вашия проект заинтересованите страни могат да преглеждат и редактират.

Отчет на времена

Timesheets е модулът, който позволява на вашия екип да проследява и потвърждава часовете за фактуриране, да одобрява времето, което е било изразходвано по отделните задачи и да улесни изключително много процеса на фактуриране на извършените услуги.

Услуги

Модулът позволява лесно организиране на дневния график на екипа и управление на работата от място. Канбан-таблото осигурява общ поглед върху всички задачи, лесното им разпределяне по екипи чрез диаграмата на Гант, а организирането на срещи по местоположение става с лекота благодарение на гео-локациите.

Хелпдеск

Платформата за подаване на заявки за поддръжка е изградена с цел по-доброто обслужване на клиенти. С помощта на изключителния Канбан-изглед можете лесно да организирате задачите, да осигурите незабавен поглед върху натовареността на вашия екип и да проверете статуса на всяка заявка въз основа на персонализираните правила съгласно сключения Договор за поддръжка.

Планиране

Приложението улеснява процеса на планиране и помага за повишаване производителността на служителите. Смените в екипа могат да се организират безпроблемно, осигурявайки възможност на служителите за по-ефективна координация. Шаблоните, автоматичното планиране и повтарящите се задачи подпомагат управлението на ежедневния график.

Срещи

Попълване на график, създаване на възможности, добавяне на въпроси и изпращане на персонализирани съобщения – всичко това предлага едноименното приложение. Изпращайте покани до клиентите, планирайте с лекота вашите срещи! Можете да оптимизирате ресурсите си на база време и да бъдете на разположение всеки път, когато клиентите ви имат най-голяма нужда от вас.

Човешки ресурси

Модулът за управление на служителите в компанията рационализира процесите в областта на човешките ресурси, включително воденето на досиета, разписания, отчети на времена, одобрения на отпуски и проследяване присъствието на персонала.

Препоръки

Приложението предоставя възможност за разрастване на вашия бизнес чрез наемането на квалифицирани кандидати, препоръчани от вашите изключителни служители.

Оценяване

Оценките укрепват ключовия актив на вашата компания – служителите и улесняват както редовното предоставяне на обратна връзка за качеството на тяхната работа, но и възможността им за изразяване на собствено мнение.

Подбор на персонал

Модулът рационализира целия процес по набиране на персонал, така че да намерите бързо и лесно най-подходящите хора за вашия екип. Автобиографии, мотивационни писма и всякакви други документи могат да се прикачват към картата на кандидата и да се организират в приложението Документи.

Отсъствия

От искането за одобрение до разпределянето на ресурси можете да направите всяка стъпка от процеса на отсъствие лесна и прозрачна с помощта на приложението Time Off на Odoo.

Автопарк

Можете да управлявате целия си автопарк през удобната за потребителя административна система – от сключването на договори, през записите в дневника за гориво, ремонти, разходи, шофьори и куп други функции, необходими за управлението на превозните средства на вашата компания.

Уебсайт

Този модул позволява на компаниите да създават и управляват своите уебсайтове директно през ERP-системата, което го превръща в изключително удобен инструмент за магазините за електронна търговия и тези, занимаващи се с предоставяне на съдържание.

е-Търговия

За фирми с онлайн присъствие модулът за електронна търговия е просто незаменим! Той предоставя инструменти за създаване и администриране на уебсайтове, управление на онлайн продажби, продуктови каталози, колички за пазаруване и по-тясно ангажиране с вашите клиенти.

Знание

Модулът позволява да централизирате цялата събрана информация във вашата компания и да работите с нея като екип, получавайки достъп до нея от всяко друго приложение на Odoo. Можете да изберете кой да вижда и да управлява съдържанието, а освен това имате възможността и да споделяте избрани страници извън организацията.

Дискусии

Модулът Дискусии на Odoo е вграден инструмент за съобщения, който позволява комуникация в реално време между потребителите вътре в системата без необходимостта от външни приложения.

Електронно обучение

Odoo eLearning е лесна за използване система за управление на обучението, както за учащи, така и за преподаватели. Зареждайте произволно съдържание, оценявайте напредъка на учениците и поддържайте интереса им жив през цялото време. Оценките и сертификатите предоставят възможност на учениците да проверят валидността на техните знания и умения.

Одобрения

Възможност за създаване на типове одобрения, които отговарят на нуждите на компанията с интуитивен конфигуратор. Съгласувайте с вашите служители информацията от която се нуждаете преди да одобрите конкретното искане.

Блог

Блогът е оптимална система за управление на съдържанието, която поставя вашите идеи в светлината на прожекторите, ангажира аудиторията и изгражда истинска общност. Форматирайте и обработвайте текста, вмъкнете мултимедия, структурирайте съдържанието, както и всичко останало с помощта на удобния потребителски интерфейс.

Форум

Форумът е идеалния начин за създаване на общност, насърчаване на сътрудничеството и подобряване на поддръжката. Можете да привличате допълнителен трафик и да увеличавате видимостта на вашия бранд.

Чат на живо

Live Chat е идеалното решение за предоставяне на ефикасна поддръжка в реално време на посетителите на вашия уебсайт, осигурявайки изключителна поддръжка, независимо с кого комуникирате. Модулът дава възможност на вашия екип да се ангажира с посетителите на уебсайта, да адресира заявките и да генерира потенциални възможности в реално време.

IoT

Интернет на нещата ви позволява да свързвате всевъзможни външни устройства към вашата ERP база данни – като манометри, ъгломери, шублери, микрометри и много други. Измерванията свързани с продуктите, които получавате от системата на всяка стъпка от процеса можете да решите дали да ги приемете или отхвърлите.

VOIP

VoIP се интегрира перфектно с приложения като CRM, Продажби, Хелпдеск, Фактуриране и много други, така че можете да рационализирате работните си процеси и да премахнете досадната, ръчна работа за вашия екип. С Odoo VoIP се сдобивате с много повече опции от обикновено обаждане до вашите контакти. Можете да изпращате имейли, да планирате срещи, да преглеждате информацията за техните поръчки или вътрешни бележки на екипа и много други.

Студио

Благодарение на Студиото можете да правите промени в системата и без задълбочени познания по програмиране. Добавянето на полета във формите се извършва с лекота чрез техниката „Плъзгане и пускане“, както и персонализирането на отделните екрани. Документите не просто позволяват да бъдат прецизно оформяни – те могат да бъдат създавани изцяло от нулата.

Често задавани въпроси

Odoo списък с модули

Свържете се с нас

Нашите опитни професионалисти ще помогнат на Вашия бизнес да се развива и разраства