Хостинг Планове

Кой план отговаря на Вашите нужди?

[Онлайн Хостинг

Ключови характеристики:

Базирана в облака
Локално базирана
100% надеждност
Автоматично архивиране
Включва имейл сървър
Възможност за модификации
Приложения от трети страни
Миграция към актуални версии
Изисква Интернет свързаност
Изисква поддръжка на сървър
\On-Premise

Ключови характеристики:

Базирана в облака
Локално базирана
100% надеждност
Автоматично архивиране
Включен имейл сървър
Възможност за модификации
Приложения от трети страни
Миграция към актуални версии
Изисква Интернет свързаност
Изисква поддръжка на сървър
[Odoo.SH

Ключови характеристики:

Базирана в облака
Локално базирана
100% надеждност
Автоматично архивиране
Включен имейл сървър
Възможност за модификации
Приложения от трети страни
Миграция към актуални версии
Изисква Интернет свързаност
Изисква поддръжка на сървър

Често задавани въпроси

Odoo хостинг планове

Свържете се с нас

Нашите опитни професионалисти ще помогнат на Вашия бизнес да се развива и разраства