Сравнете ERP платформите

Odoo Enterprise с/у Oracle NetSuite

Сравнение на характеристиките

В тази сравнителна представяме най-важните функции в десет отделни категории, а именно: Счетоводство и Финанси, Покупки, Продажби, Управление на взаимоотношенията с клиенти, Маркетинг, Управление на складове, Производство, Услуги и Проекти, Човешки ресурси и Производителност. Тези категории обхващат почти всичко, от което едно малко/средно предприятие обикновено се нуждае, за да управлява и развива своите бизнес процеси. Microsoft Dynamics NAV и Odoo разполагат със собствени магазини за приложения, където се предлагат допълнителни приложения от трети страни, разработени от техни партньори. Тъй като тези модули обаче се заплащат допълнително (лицензионни такси и/или услуги по внедряване), в нашия анализ сме взели под внимание само тези функции, които са включени в стандартния пакет.

Odoo ERP (известно още като TinyERP) е създаденo през 2005 г. в Белгия. С над 82 напълно интегрирани бизнес приложения и хиляди модули, софтуерът с отворен код покрива почти всеки сектор независимо от големината на компанията, което го превръща в значим играч на пазара. Приложението има над 20 000 изтегляния на ден, което го прави най-инсталираният пакет от приложения и пряк конкурент на компании като Microsoft, NetSuite, Shopify и PrestaShop. Днес Odoo предоставя пълен набор от инструменти за управление на бизнеса и се предлага в три различни варианта: Community, Enterprise и Online. Community-версията е напълно безплатна и може да бъде свободно изтеглена. Enterprise-версията предлага значително по-разширени функции, но се предлага срещу годишна такса. И накрая, Online-версията предлага същите функции като Enterprise, но се съхранява в облака и потребителите заплащат такса на месечна база. През 2022 г. Odoo S.A. премина към по-опростена ценова политика, която осигурява достъп до всяко приложение на Odoo срещу единична такса „на потребител“.

NetSuite е основана през 1998 г. като NetLedger, счетоводен софтуер, хостван в облак. Оттогава той извървя дълъг път и се превърна в пълен набор от бизнес софтуерни приложения. Верен на името си, NetSuite е достъпен изключително през облака. NetSuite използва модулна структура, като всяко внедряване се състои от селекция от неговите основни модули или „приложения“. NetSuite е интегрирано решение за средни и корпоративни организации и предлага предварително конфигурирани „пакети“ от приложения, които да отговарят на нуждите на различни пазарни сегменти. NetSuite разделя своя софтуер за управление на бизнеса на четири продукта: NetSuite ERP за финанси, складови наличности и верига от доставки; NetSuite CRM за продажби и маркетинг; NetSuite Commerce за уеб и продажби; и NetSuite PSA за управление на проекти. Различните части на системата могат да бъдат закупени отделно, което дава известна гъвкавост на клиента. NetSuite също така предоставя версия на своя софтуер за наднационални организации, наречена OneWorld, която предлага четирите горепосочени услуги с допълнителни функции за мултинационални компании, включително управление на множество дъщерни дружества, множество валути, множество счетоводни стандарти и данъчни изисквания. За да бъде справедливо сравнението между характеристиките на всеки отделен софтуер, сме взели под внимание целия интегриран пакет от продукти на Netsuite (ERP, CRM, Commerce и PSA).

Счетоводство и Финанси

Odoo Enterprise

Oracle NetSuite

Вътрешни процеси

Аналитично Счетоводство

Предупреждения

Счетоводство и Финанси

Вътрешни процеси

Аналитично Счетоводство

Предупреждения

Бюджети

Odoo Enterprise

Вътрешни процеси

Oracle NetSuite

Вътрешни процеси

Счетоводство и Финанси

Вътрешни процеси

Аналитично Счетоводство

Предупреждения

Разходи

Odoo Enterprise

Вътрешни процеси

Oracle NetSuite

Вътрешни процеси

Счетоводство и Финанси

Вътрешни процеси

Аналитично Счетоводство

Предупреждения

Управление на активите

Odoo Enterprise

Вътрешни процеси

Oracle NetSuite

Вътрешни процеси

Счетоводство и Финанси

Вътрешни процеси

Аналитично Счетоводство

Предупреждения

Оценка на склада в реално време

Odoo Enterprise

Вътрешни процеси

Oracle NetSuite

Вътрешни процеси

Счетоводство и Финанси

Вътрешни процеси

Аналитично Счетоводство

Предупреждения

Аналитични отчети

Odoo Enterprise

Вътрешни процеси

Oracle NetSuite

Вътрешни процеси

Счетоводство и Финанси

Вътрешни процеси

Аналитично Счетоводство

Предупреждения

Ежедневни операции

Счетоводство и Финанси

Вътрешни процеси

Аналитично Счетоводство

Предупреждения

Банков интерфейс / Автоматична синхронизация

Odoo Enterprise

Вътрешни процеси

Oracle NetSuite

Вътрешни процеси

Счетоводство и Финанси

Вътрешни процеси

Аналитично Счетоводство

Предупреждения

Приходи за бъдещи периоди

Odoo Enterprise

Вътрешни процеси

Oracle NetSuite

Вътрешни процеси

Счетоводство и Финанси

Вътрешни процеси

Аналитично Счетоводство

Предупреждения

Управление чекове

Odoo Enterprise

Вътрешни процеси

Oracle NetSuite

Вътрешни процеси

Счетоводство и Финанси

Вътрешни процеси

Аналитично Счетоводство

Предупреждения

Управление Фактури

Счетоводство и Финанси

Вътрешни процеси

Аналитично Счетоводство

Предупреждения

Управление процес на фактуриране

Odoo Enterprise

Вътрешни процеси

Oracle NetSuite

Вътрешни процеси

Счетоводство и Финанси

Вътрешни процеси

Аналитично Счетоводство

Предупреждения

Пакетно изпращане (стандартни писма)

Odoo Enterprise

Вътрешни процеси

Oracle NetSuite

Вътрешни процеси

Счетоводство и Финанси

Вътрешни процеси

Аналитично Счетоводство

Предупреждения

Автоматизация плащания (SEPA)

Odoo Enterprise

Вътрешни процеси

Oracle NetSuite

Вътрешни процеси

Счетоводство и Финанси

Вътрешни процеси

Аналитично Счетоводство

Предупреждения

Наднационалност

Счетоводство и Финанси

Вътрешни процеси

Аналитично Счетоводство

Предупреждения

Поддръжка на повече от 10 държави: Сметкоплан, данъци, др.

Odoo Enterprise

Вътрешни процеси

Oracle NetSuite

Вътрешни процеси

Счетоводство и Финанси

Вътрешни процеси

Аналитично Счетоводство

Предупреждения

Множество Компании

Odoo Enterprise

Вътрешни процеси

Oracle NetSuite

Вътрешни процеси

Счетоводство и Финанси

Вътрешни процеси

Аналитично Счетоводство

Предупреждения

Множество Валути

Odoo Enterprise

Вътрешни процеси

Oracle NetSuite

Вътрешни процеси

Покупки

Odoo Enterprise

Oracle NetSuite

Покупки

Заявки за оферти (RFQ)

Търг за покупка

Покупки

Покупки

Заявки за оферти (RFQ)

Търг за покупка

Цени и Отстъпки

Odoo Enterprise

Покупки

Oracle NetSuite

Покупки

Покупки

Покупки

Заявки за оферти (RFQ)

Търг за покупка

Фулфилмънт

Покупки

Покупки

Заявки за оферти (RFQ)

Търг за покупка

Изработка-по-Поръчка (MTO)

Odoo Enterprise

Покупки

Oracle NetSuite

Покупки

Покупки

Покупки

Заявки за оферти (RFQ)

Търг за покупка

Правило за минимален запас

Odoo Enterprise

Покупки

Oracle NetSuite

Покупки

Покупки

Покупки

Заявки за оферти (RFQ)

Търг за покупка

Главен производствен график

Odoo Enterprise

Покупки

Oracle NetSuite

Покупки

Покупки

Покупки

Заявки за оферти (RFQ)

Търг за покупка

Управление

Покупки

Покупки

Заявки за оферти (RFQ)

Търг за покупка

Контрол Фактуриране на стоки

Odoo Enterprise

Покупки

Oracle NetSuite

Покупки

Покупки

Покупки

Заявки за оферти (RFQ)

Търг за покупка

Контрол Приемане на стоки

Odoo Enterprise

Покупки

Oracle NetSuite

Покупки

Продажби

Odoo Enterprise

Oracle NetSuite

B2B продажби

Оферти към Поръчки

Електронен подпис

Продажби

B2B продажби

Оферти към Поръчки

Електронен подпис

Онлайн плащания

Odoo Enterprise

B2B продажби

Oracle NetSuite

B2B продажби

Продажби

B2B продажби

Оферти към Поръчки

Електронен подпис

Шаблони за Оферти

Odoo Enterprise

B2B продажби

Oracle NetSuite

B2B продажби

Продажби

B2B продажби

Оферти към Поръчки

Електронен подпис

Продажби на допълнителни и съпътстващи продукти

Odoo Enterprise

B2B продажби

Oracle NetSuite

B2B продажби

Продажби

B2B продажби

Оферти към Поръчки

Електронен подпис

Управление Абонаменти

Odoo Enterprise

B2B продажби