Сравнете ERP платформите

Odoo Community с/у Odoo Enterprise

сравнение на характеристиките

ERP системи за малки и средни предприятия

Odoo (безплатна с/у платена версия)

Odoo Community

Odoo Enterprise

Общи

Неограничена поддръжка

Актуализация на версии

Odoo (безплатна с/у платена версия)

Общи

Неограничена поддръжка

Актуализация на версии

Хостинг

Odoo Community

Общи

Odoo Enterprise

Общи

Odoo (безплатна с/у платена версия)

Общи

Неограничена поддръжка

Актуализация на версии

Потребителски интерфейс

Odoo (безплатна с/у платена версия)

Общи

Неограничена поддръжка

Актуализация на версии

Десктоп • Уеб браузър

Odoo Community

Общи

Odoo Enterprise

Общи

Odoo (безплатна с/у платена версия)

Общи

Неограничена поддръжка

Актуализация на версии

Мобилни • Андроид & иОС

Odoo Community

Общи

Odoo Enterprise

Общи

Odoo (безплатна с/у платена версия)

Общи

Неограничена поддръжка

Актуализация на версии

Многоезичност

Odoo Community

Общи

Odoo Enterprise

Общи

Odoo (безплатна с/у платена версия)

Общи

Неограничена поддръжка

Актуализация на версии

Финанси

Odoo (безплатна с/у платена версия)

Общи

Неограничена поддръжка

Актуализация на версии

Счетоводство

Odoo Community

Общи

Odoo Enterprise

Общи

Odoo (безплатна с/у платена версия)

Общи

Неограничена поддръжка

Актуализация на версии

• Сметкоплан, Аналитичности, Бюджети, Консолидация, Равняване банкови извлечения, Фискализация, Справки и Отчети.

Odoo Community

Общи

Odoo Enterprise

Общи

Odoo (безплатна с/у платена версия)

Общи

Неограничена поддръжка

Актуализация на версии

Фактуриране

Odoo Community

Общи

Odoo Enterprise

Общи

Odoo (безплатна с/у платена версия)

Общи

Неограничена поддръжка

Актуализация на версии

• Плащания

Odoo Community

Общи

Odoo Enterprise

Общи

Odoo (безплатна с/у платена версия)

Общи

Неограничена поддръжка

Актуализация на версии

• AI

Odoo Community

Общи

Odoo Enterprise

Общи

Odoo (безплатна с/у платена версия)

Общи

Неограничена поддръжка

Актуализация на версии

Разходи

Odoo Community

Общи

Odoo Enterprise

Общи

Odoo (безплатна с/у платена версия)

Общи

Неограничена поддръжка

Актуализация на версии

Документи

Odoo Community

Общи

Odoo Enterprise

Общи

Odoo (безплатна с/у платена версия)

Общи

Неограничена поддръжка

Актуализация на версии

• Работни таблици

Odoo Community

Общи

Odoo Enterprise

Общи

Odoo (безплатна с/у платена версия)

Общи

Неограничена поддръжка

Актуализация на версии

Ел. подпис на документи

Odoo Community

Общи

Odoo Enterprise

Общи

Odoo (безплатна с/у платена версия)

Общи

Неограничена поддръжка

Актуализация на версии

Продажби

Odoo (безплатна с/у платена версия)

Общи

Неограничена поддръжка

Актуализация на версии

Взаимоотношения с клиенти

Odoo Community

Общи

Odoo Enterprise

Общи

Odoo (безплатна с/у платена версия)

Общи

Неограничена поддръжка

Актуализация на версии

Продажби

Odoo Community

Общи

Odoo Enterprise

Общи

Odoo (безплатна с/у платена версия)

Общи

Неограничена поддръжка

Актуализация на версии

ПОС

Odoo Community

Общи

Odoo Enterprise

Общи

Odoo (безплатна с/у платена версия)

Общи

Неограничена поддръжка

Актуализация на версии

• Програми за лоялност

Odoo Community

Общи

Odoo Enterprise

Общи

Odoo (безплатна с/у платена версия)

Общи

Неограничена поддръжка

Актуализация на версии

Абонаменти

Odoo Community

Общи

Odoo Enterprise

Общи

Odoo (безплатна с/у платена версия)

Общи

Неограничена поддръжка

Актуализация на версии

Наеми

Odoo Community

Общи

Odoo Enterprise

Общи

Odoo (безплатна с/у платена версия)

Общи

Неограничена поддръжка

Актуализация на версии

Интеграция с Amazon

Odoo Community

Общи

Odoo Enterprise

Общи

Odoo (безплатна с/у платена версия)

Общи

Неограничена поддръжка

Актуализация на версии

Интеграция с eBay

Odoo Community

Общи

Odoo Enterprise

Общи

Odoo (безплатна с/у платена версия)

Общи

Неограничена поддръжка

Актуализация на версии

Склад & Производство

Odoo (безплатна с/у платена версия)

Общи

Неограничена поддръжка

Актуализация на версии

Складови наличности

Odoo Community

Общи

Odoo Enterprise

Общи

Odoo (безплатна с/у платена версия)

Общи

Неограничена поддръжка

Актуализация на версии

• Баркодове

Odoo Community

Общи

Odoo Enterprise

Общи

Odoo (безплатна с/у платена версия)

Общи

Неограничена поддръжка

Актуализация на версии

Производство (Планиране)

Odoo Community

Общи

Odoo Enterprise

Общи

Odoo (безплатна с/у платена версия)

Общи

Неограничена поддръжка

Актуализация на версии

• Работни Центрове, Планиране

Odoo Community

Общи

Odoo Enterprise

Общи

Odoo (безплатна с/у платена версия)

Общи

Неограничена поддръжка

Актуализация на версии

Управление на жизнения цикъл на продукта

Odoo Community

Общи

Odoo Enterprise

Общи

Odoo (безплатна с/у платена версия)

Общи

Неограничена поддръжка

Актуализация на версии

Покупки

Odoo Community

Общи

Odoo Enterprise

Общи

Odoo (безплатна с/у платена версия)

Общи

Неограничена поддръжка

Актуализация на версии

Поддръжка

Odoo Community

Общи

Odoo Enterprise

Общи

Odoo (безплатна с/у платена версия)

Общи

Неограничена поддръжка

Актуализация на версии

Качествен Контрол

Odoo Community

Общи

Odoo Enterprise

Общи

Odoo (безплатна с/у платена версия)

Общи

Неограничена поддръжка

Актуализация на версии

Услуги

Odoo (безплатна с/у платена версия)

Общи

Неограничена поддръжка

Актуализация на версии

Проекти & Задачи

Odoo Community

Общи

Odoo Enterprise

Общи

Odoo (безплатна с/у платена версия)

Общи

Неограничена поддръжка

Актуализация на версии

Отчет на времена

Odoo Community

Общи

Odoo Enterprise

Общи

Odoo (безплатна с/у платена версия)

Общи

Неограничена поддръжка

Актуализация на версии

• Напомняния, таймери, валидиране на отчети

Odoo Community

Общи

Odoo Enterprise

Общи

Odoo (безплатна с/у платена версия)

Общи

Неограничена поддръжка

Актуализация на версии

Хелпдеск

Odoo Community

Общи

Odoo Enterprise

Общи

Odoo (безплатна с/у платена версия)

Общи

Неограничена поддръжка

Актуализация на версии

Планиране на ресурси

Odoo Community

Общи