Сравнете MRP платформите

Odoo Enterprise с/у SAP Business One

Сравнение на характеристиките

Odoo ERP (известно още като TinyERP) е създаденo през 2005 г. в Белгия. С над 82 напълно интегрирани бизнес приложения и хиляди модули, софтуерът с отворен код покрива почти всеки сектор независимо от големината на компанията, което го превръща в значим играч на пазара. Приложението има над 20 000 изтегляния на ден, което го прави най-инсталираният пакет от приложения и пряк конкурент на компании като Microsoft, NetSuite, Shopify и PrestaShop. Днес Odoo предоставя пълен набор от инструменти за управление на бизнеса и се предлага в три различни варианта: Community, Enterprise и Online. Community-версията е напълно безплатна и може да бъде свободно изтеглена. Enterprise-версията предлага значително по-разширени функции, но се предлага срещу годишна такса. И накрая, Online-версията предлага същите функции като Enterprise, но се съхранява в облака и потребителите заплащат такса на месечна база. През 2022 г. Odoo S.A. премина към по-опростена ценова политика, която осигурява достъп до всяко приложение на Odoo срещу единична такса „на потребител“.

SAP, роден от пепелта на подразделението за бизнес изчисления на Xerox, е изключително уважаван доставчик на корпоративен софтуер, който предлага основно вградени решения за огромни предприятия. През 2002 г. SAP направи първия си набег в пазарния сегмент на малките и средни предприятия, закупувайки това, което днес е познато като SAP Business One (SBO). SAP Business One е най-евтиното ERP предложение от SAP, предназначено за бързо и гладко внедряване, характеризиращо се с минимални персонализиции. Business One е проектиран да покрие всяка нужда от бизнес софтуер на малки и средни предприятия – от CRM до производство, внедрен в облака или на място. SBO е най-подходящ за малки производствени компании, тъй като му липсват усъвършенстваните функции за планиране и управление на цехове.

Управление на складово стопанство

Odoo Enterprise

SAP Business One

Складови наличности

Множество Складове (WMS)

Местоположения за съхранение

Управление на складово стопанство

Складови наличности

Множество Складове (WMS)

Местоположения за съхранение

Попълване на складови клетки

Odoo Enterprise

Складови наличности

SAP Business One

Складови наличности

Управление на складово стопанство

Складови наличности

Множество Складове (WMS)

Местоположения за съхранение

Поддръжка на мобилни устройства

Odoo Enterprise

Складови наличности

SAP Business One

Складови наличности

Управление на складово стопанство

Складови наличности

Множество Складове (WMS)

Местоположения за съхранение

Множество Компании

Odoo Enterprise

Складови наличности

SAP Business One

Складови наличности

Управление на складово стопанство

Складови наличности

Множество Складове (WMS)

Местоположения за съхранение

Многовалутност

Odoo Enterprise

Складови наличности

SAP Business One

Складови наличности

Управление на складово стопанство

Складови наличности

Множество Складове (WMS)

Местоположения за съхранение

Многоезичност

Odoo Enterprise

Складови наличности

SAP Business One

Складови наличности

Управление на складово стопанство

Складови наличности

Множество Складове (WMS)

Местоположения за съхранение

Автоматичен ASN (Известие за предварителна доставка)

Odoo Enterprise

Складови наличности

SAP Business One

Складови наличности

Управление на складово стопанство

Складови наличности

Множество Складове (WMS)

Местоположения за съхранение

Управление на опаковки / Картониране

Odoo Enterprise

Складови наличности

SAP Business One

Складови наличности

Управление на складово стопанство

Складови наличности

Множество Складове (WMS)

Местоположения за съхранение

Интеграция с превозвача

Odoo Enterprise

Складови наличности

SAP Business One

Складови наличности

Управление на складово стопанство

Складови наличности

Множество Складове (WMS)

Местоположения за съхранение

Управление запасите на получателя

Odoo Enterprise

Складови наличности

SAP Business One

Складови наличности

Управление на складово стопанство

Складови наличности

Множество Складове (WMS)

Местоположения за съхранение

EDI (електронен обмен на данни)

Odoo Enterprise

Складови наличности

SAP Business One

Складови наличности

Управление на складово стопанство

Складови наличности

Множество Складове (WMS)

Местоположения за съхранение

Продукти

Управление на складово стопанство

Складови наличности

Множество Складове (WMS)

Местоположения за съхранение

Нескладови наличности

Odoo Enterprise

Складови наличности

SAP Business One

Складови наличности

Управление на складово стопанство

Складови наличности

Множество Складове (WMS)

Местоположения за съхранение

Множество Варианти

Odoo Enterprise

Складови наличности

SAP Business One

Складови наличности

Управление на складово стопанство

Складови наличности

Множество Складове (WMS)

Местоположения за съхранение

Множество Мерни единици

Odoo Enterprise

Складови наличности

SAP Business One

Складови наличности

Управление на складово стопанство

Складови наличности

Множество Складове (WMS)

Местоположения за съхранение

Класове Мерни единици - конвертиране

Odoo Enterprise

Складови наличности

SAP Business One

Складови наличности

Управление на складово стопанство

Складови наличности

Множество Складове (WMS)

Местоположения за съхранение

Матрица Варианти

Odoo Enterprise

Складови наличности

SAP Business One

Складови наличности

Управление на складово стопанство

Складови наличности

Множество Складове (WMS)

Местоположения за съхранение

Проследяване

Управление на складово стопанство

Складови наличности

Множество Складове (WMS)

Местоположения за съхранение

Партиди / Серийни номера

Odoo Enterprise

Складови наличности

SAP Business One

Складови наличности

Управление на складово стопанство

Складови наличности

Множество Складове (WMS)

Местоположения за съхранение

Проследяемост напред/назад

Odoo Enterprise

Складови наличности

SAP Business One

Складови наличности

Управление на складово стопанство

Складови наличности

Множество Складове (WMS)

Местоположения за съхранение

Пълна проследяемост 360°

Odoo Enterprise

Складови наличности

SAP Business One

Складови наличности

Управление на складово стопанство

Складови наличности

Множество Складове (WMS)

Местоположения за съхранение

Срокове на годност

Odoo Enterprise

Складови наличности

SAP Business One

Складови наличности

Управление на складово стопанство

Складови наличности

Множество Складове (WMS)

Местоположения за съхранение

Преброяване цикличност

Odoo Enterprise

Складови наличности

SAP Business One

Складови наличности

Управление на складово стопанство

Складови наличности

Множество Складове (WMS)

Местоположения за съхранение

Отчетност

Управление на складово стопанство

Складови наличности

Множество Складове (WMS)

Местоположения за съхранение

Прогнози складови наличности

Odoo Enterprise

Складови наличности

SAP Business One

Складови наличности

Управление на складово стопанство

Складови наличности

Множество Складове (WMS)

Местоположения за съхранение

Оценка материални запаси

Odoo Enterprise

Складови наличности

SAP Business One

Складови наличности

Управление на складово стопанство

Складови наличности

Множество Складове (WMS)

Местоположения за съхранение

ABC Анализ

Odoo Enterprise

Складови наличности

SAP Business One

Складови наличности

Управление на складово стопанство

Складови наличности

Множество Складове (WMS)

Местоположения за съхранение

Баркод поддръжка

Управление на складово стопанство

Складови наличности

Множество Складове (WMS)

Местоположения за съхранение

Поддръжка QR код

Odoo Enterprise

Складови наличности

SAP Business One

</