Сравнете MRP платформите

Odoo Enterprise с/у Oracle NetSuite

Сравнение на характеристиките

Odoo ERP (известно още като TinyERP) е създаденo през 2005 г. в Белгия. С над 82 напълно интегрирани бизнес приложения и хиляди модули, софтуерът с отворен код покрива почти всеки сектор независимо от големината на компанията, което го превръща в значим играч на пазара. Приложението има над 20 000 изтегляния на ден, което го прави най-инсталираният пакет от приложения и пряк конкурент на компании като Microsoft, NetSuite, Shopify и PrestaShop. Днес Odoo предоставя пълен набор от инструменти за управление на бизнеса и се предлага в три различни варианта: Community, Enterprise и Online. Community-версията е напълно безплатна и може да бъде свободно изтеглена. Enterprise-версията предлага значително по-разширени функции, но се предлага срещу годишна такса. И накрая, Online-версията предлага същите функции като Enterprise, но се съхранява в облака и потребителите заплащат такса на месечна база. През 2022 г. Odoo S.A. премина към по-опростена ценова политика, която осигурява достъп до всяко приложение на Odoo срещу единична такса „на потребител“.

NetSuite е основана през 1998 г. като NetLedger, счетоводен софтуер, хостван в облак. Оттогава той извървя дълъг път и се превърна в пълен набор от бизнес софтуерни приложения. Верен на името си, NetSuite е достъпен изключително през облака. NetSuite използва модулна структура, като всяко внедряване се състои от селекция от неговите основни модули или „приложения“. NetSuite е интегрирано решение за средни и корпоративни организации и предлага предварително конфигурирани „пакети“ от приложения, които да отговарят на нуждите на различни пазарни сегменти. NetSuite разделя своя софтуер за управление на бизнеса на четири продукта: NetSuite ERP за финанси, складови наличности и верига от доставки; NetSuite CRM за продажби и маркетинг; NetSuite Commerce за уеб и продажби; и NetSuite PSA за управление на проекти. Различните части на системата могат да бъдат закупени отделно, което дава известна гъвкавост на клиента. NetSuite също така предоставя версия на своя софтуер за наднационални организации, наречена OneWorld, която предлага четирите горепосочени услуги с допълнителни функции за мултинационални компании, включително управление на множество дъщерни дружества, множество валути, множество счетоводни стандарти и данъчни изисквания. За да бъде справедливо сравнението между характеристиките на всеки отделен софтуер, сме взели под внимание целия интегриран пакет от продукти на Netsuite (ERP, CRM, Commerce и PSA).

Управление на складово стопанство

Odoo Enterprise

Oracle NetSuite

Складови наличности

Множество Складове (WMS)

Местоположения за съхранение

Управление на складово стопанство

Складови наличности

Множество Складове (WMS)

Местоположения за съхранение

Попълване на складови клетки

Odoo Enterprise

Складови наличности

Oracle NetSuite

Складови наличности

Управление на складово стопанство

Складови наличности

Множество Складове (WMS)

Местоположения за съхранение

Поддръжка на мобилни устройства

Odoo Enterprise

Складови наличности

Oracle NetSuite

Складови наличности

Управление на складово стопанство

Складови наличности

Множество Складове (WMS)

Местоположения за съхранение

Множество Компании

Odoo Enterprise

Складови наличности

Oracle NetSuite

Складови наличности

Управление на складово стопанство

Складови наличности

Множество Складове (WMS)

Местоположения за съхранение

Многовалутност

Odoo Enterprise

Складови наличности

Oracle NetSuite

Складови наличности

Управление на складово стопанство

Складови наличности

Множество Складове (WMS)

Местоположения за съхранение

Многоезичност

Odoo Enterprise

Складови наличности

Oracle NetSuite

Складови наличности

Управление на складово стопанство

Складови наличности

Множество Складове (WMS)

Местоположения за съхранение

Автоматичен ASN (Известие за предварителна доставка)

Odoo Enterprise

Складови наличности

Oracle NetSuite

Складови наличности

Управление на складово стопанство

Складови наличности

Множество Складове (WMS)

Местоположения за съхранение

Управление на опаковки / Картониране

Odoo Enterprise

Складови наличности

Oracle NetSuite

Складови наличности

Управление на складово стопанство

Складови наличности

Множество Складове (WMS)

Местоположения за съхранение

Интеграция с превозвача

Odoo Enterprise

Складови наличности

Oracle NetSuite

Складови наличности

Управление на складово стопанство

Складови наличности

Множество Складове (WMS)

Местоположения за съхранение

Управление запасите на получателя

Odoo Enterprise

Складови наличности

Oracle NetSuite

Складови наличности

Управление на складово стопанство

Складови наличности

Множество Складове (WMS)

Местоположения за съхранение

EDI (електронен обмен на данни)

Odoo Enterprise

Складови наличности

Oracle NetSuite

Складови наличности

Управление на складово стопанство

Складови наличности

Множество Складове (WMS)

Местоположения за съхранение

Продукти

Управление на складово стопанство

Складови наличности

Множество Складове (WMS)

Местоположения за съхранение

Нескладови наличности

Odoo Enterprise

Складови наличности

Oracle NetSuite

Складови наличности

Управление на складово стопанство

Складови наличности

Множество Складове (WMS)

Местоположения за съхранение

Множество Варианти

Odoo Enterprise

Складови наличности

Oracle NetSuite

Складови наличности

Управление на складово стопанство

Складови наличности

Множество Складове (WMS)

Местоположения за съхранение

Множество Мерни единици

Odoo Enterprise

Складови наличности

Oracle NetSuite

Складови наличности

Управление на складово стопанство

Складови наличности

Множество Складове (WMS)

Местоположения за съхранение

Класове Мерни единици - конвертиране

Odoo Enterprise

Складови наличности

Oracle NetSuite

Складови наличности

Управление на складово стопанство

Складови наличности

Множество Складове (WMS)

Местоположения за съхранение

Матрица Варианти

Odoo Enterprise

Складови наличности

Oracle NetSuite

Складови наличности

Управление на складово стопанство

Складови наличности

Множество Складове (WMS)

Местоположения за съхранение

Проследяване

Управление на складово стопанство

Складови наличности

Множество Складове (WMS)

Местоположения за съхранение

Партиди / Серийни номера

Odoo Enterprise

Складови наличности

Oracle NetSuite

Складови наличности

Управление на складово стопанство

Складови наличности

Множество Складове (WMS)

Местоположения за съхранение

Проследяемост напред/назад

Odoo Enterprise

Складови наличности

Oracle NetSuite

Складови наличности

Управление на складово стопанство

Складови наличности

Множество Складове (WMS)

Местоположения за съхранение

Пълна проследяемост 360°

Odoo Enterprise

Складови наличности

Oracle NetSuite

Складови наличности

Управление на складово стопанство

Складови наличности

Множество Складове (WMS)

Местоположения за съхранение

Срокове на годност

Odoo Enterprise

Складови наличности

Oracle NetSuite

Складови наличности

Управление на складово стопанство

Складови наличности

Множество Складове (WMS)

Местоположения за съхранение

Преброяване цикличност

Odoo Enterprise

Складови наличности

Oracle NetSuite

Складови наличности

Управление на складово стопанство

Складови наличности

Множество Складове (WMS)

Местоположения за съхранение

Отчетност

Управление на складово стопанство

Складови наличности

Множество Складове (WMS)

Местоположения за съхранение

Прогнози складови наличности

Odoo Enterprise

Складови наличности

Oracle NetSuite

Складови наличности

Управление на складово стопанство

Складови наличности

Множество Складове (WMS)

Местоположения за съхранение

Оценка материални запаси

Odoo Enterprise

Складови наличности

Oracle NetSuite

Складови наличности

Управление на складово стопанство

Складови наличности

Множество Складове (WMS)

Местоположения за съхранение

ABC Анализ

Odoo Enterprise

Складови наличности

Oracle NetSuite

Складови наличности

Управление на складово стопанство

Складови наличности

Множество Складове (WMS)

Местоположения за съхранение

Баркод поддръжка

Управление на складово стопанство

Складови наличности

Множество Складове (WMS)

Местоположения за съхранение

Поддръжка QR код

Odoo Enterprise

Складови наличности